Sprawozdanie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z pomiaru hałasu lotniczego w Bobrowcu w okresie 18 – 25 lipca 2023 roku

Zgodnie z oczekiwaniami wyrażanymi przez Mieszkańców na zebraniach wiejskich, w korespondencji i rozmowach zwróciłem się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie badań natężenia hałasu lotniczego nad naszym sołectwem. W odpowiedzi na moje wystąpienie w lipcu br. na ul. Bajecznej umieszczono stację pomiarową. Poniżej przedstawiam Sprawozdanie z pomiaru przeprowadzonego w tej stacji.

W związku z otrzymanymi wynikami pomiaru hałasu podtrzymujemy wniosek do Burmistrza gm. Piaseczno o niezwłoczne działania w celu ochrony naszej miejscowości przed nadmiernym hałasem lotniczym. W korespondencji z GIOŚ otrzymałem również wyniki pomiaru dokonanego we Władysławowie. Osoby, które chciałyby otrzymać oba dokumenty w plikach PDF proszę o kontakt pod adresem solectwobobrowiec@gmail.com.

Sołtys