Kategorie

Fundusz sołecki 2023 i 2024

Budżet przyznany dla wsi Bobrowiec na 2023 rok wynosi 78 540 zł. Środki przeznaczone zostaną m.in. na remont i utrzymanie świetlicy sołeckiej, naprawę dróg, założenie strony internetowej sołectwa, organizację wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, czy dofinansowanie dla OSP Bobrowiec. Pełny wykaz przedsięwzięć przedstawia się…