Fundusz sołecki 2023 i 2024

Budżet przyznany dla wsi Bobrowiec na 2023 rok wynosi 78 540 zł. Środki przeznaczone zostaną m.in. na remont i utrzymanie świetlicy sołeckiej, naprawę dróg, założenie strony internetowej sołectwa, organizację wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, czy dofinansowanie dla OSP Bobrowiec. Pełny wykaz przedsięwzięć przedstawia się następująco:

PrzedsięwzięciePrzeznaczona kwota
Utrzymanie świetlicy sołeckiej: prace porządkowe i utrzymanie czystości, w tym koszty osobowe wraz z zakupami materiałów do utrzymania czystości i wyposażenia6 500 zł
Abonament na Internet do świetlicy sołeckiej840 zł
Naprawa dróg gminnych5 000 zł
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły. Zakup materiałów i akcesoriów do akcji sprzątania sołectwa – chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia ogrodowa, narzędzia itp.8 000 zł
Założenie strony internetowej sołectwa.6 500 zł
Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec – m.in. zakup i montaż monitoringu na budynku przy ulicy Mazowieckiej 2718 000 zł
Remont świetlicy sołeckiej12 000 zł
Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych22 500 zł
78 540 zł

Tabela – fundusz sołecki na rok 2023

Budżet przyznany dla wsi Bobrowiec na 2024 rok wynosi 65 505 zł. Pełny wykaz przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1.  7.200 zł – utrzymanie czystości w świetlicy sołeckiej;

2. 840 zł – abonament internet do świetlicy sołeckiej;

3. 7.000 zł – naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń itp.);

4. 3.000 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa;

5. 10.000 zł – zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec;

6. 5.265 zł – zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej i środków czystości do świetlicy sołeckiej;

7. 20.200 zł – organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne);

8. 12.000 zł – poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Głównej w Bobrowcu;